Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering

Medicinsk prioritering – et aktivt valg for sundheden

Sundhedsvæsenet står i de kommende år over for et massivt pres, både fra de store ældre generationer, men også fra flere kronikere og multisyge, politikere, patienter og pårørendes krav om den nyeste og mest avancerede behandling.

Nye teknologier, medicin og behandlingsformer giver nye muligheder for både at screene, diagnosticere og behandle vores patienter. Men er mere altid bedre? Eller er vi gang med at sygeliggøre det almindelige liv? Hvordan sikrer vi, at de undersøgelser og behandlinger vi foretager, også giver kvalitet og værdi for den enkelte patient?