Strategi Kick-Off

17.00 -17.15 Formand for DSMP byder velkommen. 
17.15 – 17.45 Inspirations-talks
Korte inspirationsoplæg i plenum
17.45 – 18.00 Pause + sandwich
18.00 – 19.00 Gruppediskussion
Deltagerne inddeles i grupper, der diskuterer inspirationsoplæg og vælger hovedfokus blandt fem stærke prioriteringstemaer:

Forebyggelse, psykiatri, patienter, teknologi og brugerbetaling.

19.00 – 19.45 Plenumdiskussion
Hver gruppe præsenterer sine konklusioner, der drøftes samlet i plenum.
19.45 – 20.00 Afslutning
Formand samler op og runder af.