Kontakt

Selskabets bestyrelse vil meget gerne have, at medlemmer og andre, der er interesseret i at deltage i debatten om det danske sundhedsvæsen, kommer med synspunkter og ideer til emner, som ud fra selskabets formål kunne være relevante at tage op.

For yderligere information kan selskabet kontaktes via medlem@medicinskprioritering.dk

Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering
c/o Lægeforeningen
Kristianiagade 12
2100 København